Lid worden van de VGV
 Uw naam en adres gegevens! 
   Show Date Picker  (dd-mm-jjjj)
 Aanhef *    (kies: D, M, M of M)
     (inclusief een eventuele toevoeging)
  (specificatie huize... / kamer ...)
  (alleen indien buitenland)
Jaar    Maand    Dag    
 Uw huidige of nieuwe partner! Indien van toepassing dan moet u alle velden invullen! 
   (kies: D, M, M of M)
 Voorletters
 Tussenvoegsel  
Jaar    Maand    Dag    
 Basis van het lidmaatschap! 
 Basis Lidmaatschap *    (kies: P, G, V, N, W of O)
 Uw Pensioenfonds! 
  
 Ledenvoorzieningen, voor zorgverzekeraar ZKA is het lidmaatschap van de VGV vereist!
  
 Centraal Beheer Achmea   (Collectiviteitsvoordelen, verzekeringen en diensten)
 Dennenheuvel   (Collectief lidmaatschap Herstellingsoordvereniging)
 Mag postale verzending achterwege blijven? 
 Mogen wij, convocaties en bulletins naar u mailen 
 Heeft u in geval van vacatures, belangstelling voor bestuurlijke activiteiten? 
 VGV Bestuur
 VGV Commissie
 Deelnemersraad

 Incassomachtiging!
 Ik verleen, tot opheffing van mijn lidmaatschap, machtiging aan de VGV om van onderstaande rekening jaarlijks de vastgestelde contributie af te schrijven!
 

 In het kader van de aanmelding gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het feit dat de Stichting Pensioenfonds Vopak uw persoons en adresgegevens,
 zo nodig, deelt met de Vereniging Gepensioneerden Vopak.